زیباترین ترانه ها وتصنیف ها در دستگاه ماهور

خواننده:استاد محمد رضا شجریان

شاعر:جواد آذر

آهنگساز:استاد محمد رضا شجریان

دستگاه:دستگاه ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

به سکوت سرد زمان
به خزان زرد زمان
نه زمان را درد کسی
نه کسی را درد زمان
بهار مردمی ها طی شد
زمان مهربانی طی شد
آه از این دم سردیها، خدایا (2)
نه امیدی در دل من
که گشاید مشکل من
نه فروغ روی مهی
که فروزد محفل من
نه همزبان دردآگاهی
که ناله ای خرد با آهی
داد از این بی دردیها، خدایا (2)
نه صفایی ز دمسازی به جام می
که گرد غم ز دل شوید
که بگویم راز پنهان
که چه دردی دارم بر جان
وای از این بی همرازی خدایا (2)
وه که به حسرت عمر گرانی سر شد
همچو شراری از دل آذر بر شد و خاکستر شد
یک نفس زد و هدر شد
یک نفس زد و هدر شد
روزگار من به سر شد
چنگی عشقم راه جنون زد
مردم چشمم جام به خون زد
آه .. دلبرم زنا شکیبی
با فسون خود فریبی
چه فسون نافرجامی
به امید بی انجامی
وای از این افسون سازی، خدایا (2(

 

 

 

 

خواننده:شجریان

شاعر:محمدتقی بهار

آهنگساز:درویش‌خان

دستگاه:دستگاه ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 

زمن نگارم ، عزیزم ، خبر ندارد      به‌حال زارم ، حبیبم ، نظر ندارد
خبر ندارم من ، از دل خود
دل من از من ، عزیزم ، خبر ندارد
دل من از من ، عزیزم ، خبر ندارد
....................
 
کجا رود دل عزیز من      آخ که دلبرش نیست
 
کجا رود دل عزیز من      آخ که دلبرش نیست
           
کجا پرد مرغ ، عزیزم ، که پرندارد
           
کجا پرد مرغ ، عزیزم ، که پرندارد
....................
امان از این عشق ، عزیز من      آخ ، فغان از این عشق ......
امان از این عشق ، عزیز من      آخ ، فغان از این عشق ......
                         
که غیر خون جگر ندارد
                         
که غیر خون جگر ندارد
....................
امان از این عشق ، عزیز من      آخ ، فغان از این عشق ......
امان از این عشق ، عزیز من      آخ ، فغان از این عشق ......
                         
که غیر خون جگر ندارد
                         
که غیر خون جگر ندارد
....................
       همه سیاهی ، عزیزم ، همه تباهی      مگر شب ما ، حبیبم سحر ندارد

 

 

خواننده:مرضیه

شاعر:بیژن ترقی

آهنگساز:پرویز یاحقی

دستگاه:دستگاه ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 

می‌زده شب چو زمیکده بازآیم      برسرکوی تو من ، به نیاز آیم
       
دلدادة رهگذرم      از خود نبود خبرم      ای فتنه‌گرم
....................
   
می‌زده شب چو زمیکده بازآیم      برسرکوی تو من ، به نیاز آیم
       
دلدادة رهگذرم      از خود نبود خبرم      ای فتنه‌گرم
....................
شبها سرکوی تو      آشفته چو موی تو      می‌آیم تا جویم
خانه به خانه ، مگر از تو نشانه ......
میخانه به میخانه      پیمانه به پیمانه      راه تو می‌پویم
این می و مستی ، بود بی‌تو بهانه ......
می‌سوزم      شبها بر ، شمع رخ تو      با سوز نهان
....................
می‌سازم      با این آتش دل خود      با خواهش جان
....................
تشنه‌ای به راه سرابم      به لب رسیده جان چو حبابم      مستم و خرابم ......
فارغ از غمم چه بنشستی      چرا دل مرا بشکستی     همچو من تو مستی
....................
مست از باده‌ام ، یا از آن نگه      برتو عاشقم ، یا بر روی مه
....................
من برتوعاشقم ، برتوعاشقم      قلب من نشد      شاد از عشق تو ، دادازعشق تو
....................
   
می‌زده شب چو زمیکده بازآیم      برسرکوی تو من ، به نیاز آیم
       
دلدادة رهگذرم      از خود نبود خبرم      ای فتنه‌گرم

 

 

خواننده:شجریان

شاعر:فریدون مشیری

آهنگساز:فرهاد فخرالدینی

دستگاه:دستگاه ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

پرُکن پیاله را ،            کاین آبِ آتشین ،
دیری‌ست ره به حالِ خرابم نمی‌برد !
این جام‌ها ـ که درپیِ هم می‌شود تهی ـ
دریایِ آتش است که ریزم به کامِ خویش ،
گرداب می‌رباید و ، آبم نمی‌برد !
....................
من ، با سمندِ سرکش و جادوئیِ شراب ،
تا بیکرانِ ، تا بیکرانِ عالمِ پندار رفته‌ام
تا دشتِ پرستارة اندیشه‌هایِ گرم    تا کوچه باغِ خاطره‌هایِ گریز پا ،


تا شهرِ یادها...            دیگر شراب هم
جز تا کنارِ بسترِ خوابم نمی‌برد !
....................
هان ای عقابِ عشق !            از اوجِ قلّه‌هایِ مِه‌آلودِ دوردست
پروازکن ، پروازکن به دشتِ غم‌انگیزِ عمرِ من
آنجا ببر مرا که شرابم نمی‌برد...!
آن بی‌ستاره‌ام که عقابم نمی‌برد !
....................
در راهِ زندگی ،            با این همه تلاش و تمنّا و تشنگی ،
با اینکه ناله می‌کشم از دل که : آب... آب...!
دیگر فریب هم به سرابم نمی برد !
دیگر فریب هم به سرابم نمی برد !
پرکن پیاله را ...

 

 

 

خواننده:محمد رضا شجریان

شاعر:هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه)

آهنگساز:محمد رضا لطفی

دستگاه:دستگاه ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 

ایــــــران

 

ایــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بـامـــت سپیـــده دمــیـــــد
بنگـر کـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیــد
اگر چـه دلهـا پـر خــون اســـت شکـــوه شــــادی افــزون است
سپیده ی ما گلـگـــون اســــت که دست دشمن در خون است
ای ایــــران ! غمــت مـرســاد ! شــادی نصیــــب تــــو بـــــاد !
راه ما، راه حق، راه بهروزیست اتحــــاد اتحــاد رمــز پیروزیسـت

صلح و آزادی جاودانه بر همه جهان ، خوش باد
یادگار خون عاشقان ! ای بهار !

ای بهــــار تــــازه ی جــاودان ! در ایــن چمــــن شکفـتـــه بـاش
ایــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بــامـــت سپیـــده دمــیـــــد
بنگـر کـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیـــد

 

 

 

 

خواننده:شجریان

شاعر:شیدا

آهنگساز:شیدا

دستگاه :ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 

عشق توآتش جانا ، عشق توآتش جانا ، زد بردل من ......
برباد غم داد آخر ، برباد غم داد آخر ، آب وگل من
....................
روی توچون دیده دل ، روی توچون دیده دل ، بهتر زلیلی ......
روی توچون دیده دل ، روی توچون دیده دل ، بهتر زلیلی ......
شد بند زنجیردام ، شد بند زنجیردام ، مجنون دل من ......
شد بند زنجیردام ، شد بند زنجیردام ، مجنون دل من ......
....................
وصل تو مشکل مشکل ، وصل تو مشکل مشکل ، جان دادن آسان
....................
یارب کن آسان آسان ، یارب کن آسان آسان ، این مشکل من
وصل تو مشکل مشکل ، وصل تو مشکل مشکل ، جان دادن آسان
....................
یارب کن آسان آسان ، یارب کن آسان آسان ، این مشکل من
یارب کن آسان آسان ، یارب کن آسان آسان ، این مشکل من .....

 

 

خواننده:شجریان

شاعر:غلامرضا خان‌رئیس

آهنگساز:غلامرضا خان‌رئیس

دستگاه:دستگاه ماهور

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

زدست محبوب ، ندانم چون‌کنم
زدست محبوب ، ندانم چون‌کنم
وزهجر رویش ، دیده جیحون‌کنم
وزهجر رویش ، دیده جیحون‌کنم
زدست محبوب ، ندانم چون‌کنم
زدست محبوب ، ندانم چون‌کنم
وزهجر رویش ، دیده جیحون‌کنم
وزهجر رویش ، دیده جیحون‌کنم
....................
یارم چو شمع محفل است      دیدن رویش مشکل است
سرو مرا ، پا درگِل است      {برخطّ و خالش مایل است}(2)
یار من ، دلدار من      کمتر تو جفا کن
یادی ، آخرتو ز ما کن
یادی ، آخرتو ز ما کن
....................
رفتم برِ آن ماهِرو      با او نشستم روبرو      گفتم سخن‌ها مو به مو
یار من ، دلدار من      کمتر تو جفا کن
یادی ، آخرتو ز ما کن
یادی ، آخرتو ز ما کن
....................
زدست محبوب ، ندانم چون‌کنم
زدست محبوب ، ندانم چون‌کنم
وزهجر رویش ، دیده جیحون‌کنم
وزهجر رویش ، دیده جیحون‌کنم
....................
یارم چو شمع محفل است      دیدن رویش مشکل است
سرو مرا ، پا درگِل است      {برخطّ و خالش مایل است}(2)
یار من ، دلدار من      کمتر تو جفا کن
یادی ، آخرتو ز ما کن
یادی ، آخرتو ز ما کن

 

 

 

بارون بارونه

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 

بارون بارونه زمینا تر میشه
گل نسا جونم کارا بهتر میشه
بارون بارونه زمینا تر میشه
گل نسا جونم کارا بهتر میشه

گل نسا جونم تو شالیزاره
برنج میکاره  میترسم بچاد
طاقت نداره طاقت نداره
طاقت نداره طاقت نداره

بارون بارونه زمینا تر میشه
گل نسا جونم کارا بهتر میشه
دونای بارون ببارین آرومتر
بارای نارنج داره میشه پر پر
گل نسای منو میدند به شوهر
خدای مهربون تو این زمستون
یا منو بکش یا اونو نستون
یا منو بکش یا اونو نستون

بارون بارونه زمینا تر میشه
گل نسا جونم کارا بهتر میشه
بارون میباره زمینا تر میشه
گل نسا جونم کارا بهتر میشه

گل نسا جونم غصه نداره
زمستون میره پشتش بهاره
زمستون میره پشتش بهاره

 

 

سرو چمان

آهنگساز : محمدرضا شجریان
شاعر : حافظ
دستگاه : ماهور

نویسنده: سجادامینی (شهریور 92)

 

سرو چمان من چرا ....... سرو چمان من چرا
میل چمن نمی​کند
همـدم گل نمی​شود
یاد سمن نمــــی​کند ....... یاد سمن نمــــی​کند

*******
دل به امید وصل تو........ دل به امید وصل تو
همدم جان نمی​شود
جان به هوای کوی تو
خدمت تن نمی​کند ........ خدمت تن نمی​کند

*******
با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را ...... کز گذر تو خاک را
مشک ختن نمی​کند ...... مشک ختن نمی​کند

*******
تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف تو
زان سفر دراز خود
عزم وطن نمی​کند ....... عزم وطن نمی​کند

*******
ساقی سیم ساق من
گر همه دُرد می​دهد ....... گر همه دُرد می​دهد
کیست که تن چو جام می ....... کیست که تن چو جام می
جمله دهن نمی​کند ....... جمله دهن نمی​کند

*******
سرو چمان من چرا ....... سرو چمان من چرا
میل چمن نمی​کند
همـدم گل نمی​شود
یاد سمن نمــــی​کند ....... یاد سمن نمــــی​کند

 

 

مرغ سحر

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

 

 

مرغ سحر ناله سر کن

مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرربار این قفس را بَرشِکَنُ و زیر و زِبَر کن

بلبل پَر بسته ز کنج قفس درآ، نغمهٔ آزادی نوع بشر سُرا
وَز نفسی عرصهٔ این خاک توده را پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده بر باد
ای خدا، ای فـلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم، ژاله‌بار است
این قفس، چون دلم، تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمر مرا مچین

جانب عاشق نِگَه‌ ای تازه گل از این، بیشتر کن
مرغ بیدل شرح هجران مختصر، مختصر کن

 

 

 

 

 

 

اگر مستم

نویسنده: سجاد امینی (شهریور 92)

اگر مستم من از، عشق تو مستم
عشق تو مستم ،عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی ز دستم
بردی ز دستم ،بردی ز دستم

آخ دلم پیش تو بندی،پیش تو بنده
یارم مشکل پسند مشکل پسنده،مشکل پسنده
مشکل پسنده ،مشکل پسنده ،مشکل پسنده

مرا عشق رویت دیوونه کرد،دیوونه کرده،دیوونه کرده
میون کوه و دشت ، آواره کرد
آواره کرده ،آواره کرده

آخ دلم پیش تو بندی ،پیش تو بنده
یارم مشکل پسند مشکل پسنده،مشکل پسنده
مشکل پسنده ،مشکل پسنده ،مشکل پسنده

در فکر،درفکر،در فکر تو بودم که یکی
حلقه به در زد، عزیز حلقه به در زد
گفتم ، گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی
تو باشی، تو باشی ،تو باشی

ای حبیب من آآ ای عزیز من آآ

آنکه مرا از تو جدا می سازد
خیر نبیند که چه ها می سازد، خیر نبیند که چه ها میسازد
ای حبیب من ،عشق روی تو شد نصیب من
سوختم ساختم ای بلای جان
سوختم ساختم ای بلای جان

 

/ 0 نظر / 3474 بازدید